वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय
नविन संदेश

Regarding Interview for Contract Appointment    |   Provisional Recommendation list for MDS Bond Service Summer 2022 New   |   Corrigendum: MDS-2022 Corrigendum New   |   NOTICE REGARDING SCHEDULE FOR INSTITUTIONAL LEVEL ROUND OF GOVERNMENT / PRIVATE UNAIDED/ CORPORATION COLLEGES AND HOSPITAL FOR NEET (PG) CPS 2021 New   |   Online Application and Online Bond Service Allotment Government Bond Service to MDS Degree holders (Summer-2022) New   |   Eligible list for Bond Allotment of MDS pass Candidate of Summer-2022 New   |   NEET-PG-CPS 2021-22 Selection List at the end of Extended Personal Counseling Round dated 11.11.2022 New   |   NEET-PG-CPS 2021-22 Vacancy Position after Extended Personal Counseling Round dated 11.11.2022 New   |   Notice regarding Venue and Schedule Extended Personal Counselling Round for NEET PG (CPS) 2021 Dated 10/11/2022 New   |   Provisional Vacancy Position for Extended Personal Counseling Round Dated 10/11/2022 New   |   Combine Provisional State Merit List of NEET - PG - CPS - 2021 For Extended Personel Counselling Round For Maharashtra Dated 10/11/2022 New   |   New Registration for CPS Admission Process 2021 New   |   Notice regarding Extended Personal Counselling Round for NEET PG (CPS) 2021 New   |    Allotment of Social Responsibility Services (Super Speciality Degree Holders-2022) Provisional Recommendation List Dated 18.10.2022 New   |    जाहिरात: सक्षम अधिकारी तथा सहसंचालक, संचालनालय वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांच्यामार्फत खालील शिक्षण संस्थेंमध्ये एम एस्सी नर्सिंग / पोस्ट बेसिक बी. एस्सी नर्सिंग / आणि पोस्ट बेसिक डिप्लोमा एन पेडियाट्रिक नर्सिंग / पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन सायकॅट्रिक नर्सिंग या अभ्यासक्रमासाठी सन २०२२-२३ करीत अहर्ताप्राप्त उमेदवारांकडून प्रवेश अर्ज मागविण्यात येत आहे New   |   Revised Vacancy for online allotment of Government Social responsibility service( Bond Service) to Super speciality degree holders Dated 14.10.2022 New   |   Revised Vacancy for online allotment of Government Social responsibility service (Bond Service) to Super speciality degree holders Dated 13.10.2022 New   |   Important Notice regarding Unauthorized Institutions list New   |   Online Application and online allotment of Government Bond Service to Super-Speciality degree holders (Summer-2022 Batch) New   |   Government Social Responsibility Service to Super Speciality degree holders (Summer-2022 Batch) List of Eligible CandidatesNew   |   Vacancy for Super Speciality Bond Service Summer 2022New   |   संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थामधील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील ग्रंथालय सहाय्यक / ग्रंथसूचीकार / प्रलेखाकार / कॅटलॉगर पदांवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२१ व दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची एकत्रित राज्यनिहाय तात्पुरती जेष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत. New

profile-picture

Employee Name

Administrative Officer

मागे