संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई

वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन हे संचालनालय, दि.१ मे, १९७० पासून स्वतंत्ररित्या अस्तित्वात आले. राज्यात असलेली २२ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, संलग्न रुग्णालये, ३ शासकीय दंत महाविद्यालये मिळून ६७ संस्थांचे संचालन व नियंत्रण हे संचालनालय करते. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना पदवीपूर्व व पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण देणे व त्यांना समाजोपयोगी डॉक्टर बनविणे हे या विभागाचे प्रमुख कर्तव्य आहे.

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या मानकानुसार आवश्यक सुविधा या वैद्यकीय महाविद्यालयांमधे उपलब्ध करवून देणे व शिक्षणाचे परिमाण राखण्यासोबत रुग्णांना संदर्भ सेवा पुरविणे हे द्वितीय कर्तव्य आहे. रुग्ण, आजार व त्यासंबंधीत संशोधन करणे या विभागाचा अविभाज्य भाग आहे.

निविदा सूचना
माहितीचा अधिकार
बातम्या
डाऊनलोड
नागरिकांची सनद
शासन निर्णय New

उदघाटन व लोकार्पण सोहळा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यायल व रुग्णालय,नागपुर तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यायल व रुग्णालय अतिव‍िशेष उपचार रुग्णालय,नागपुर येथील क्ष-किरण,सीटी स्कॅन, विभागाचे दि २८ डिसेंबर, २०२२ रोजी मा. ना. श्री. गिरीश महाजन, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री यांच्या शुभहस्ते पार पडला.

INVESTOR CONFERENCE 2022